Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Fortsatt flexibel skolgång för högstadieskolor i Haninge

Tungelsta skola Tungelsta skola Foto: Olof Holdar

Högstadieskolorna, årskurs 7-9, i Haninge kommun kommer att ha fortsatt flexibel skolgång. Det förlängda beslutet gäller från och med den 12 april till och med den 30 april 2021 då undervisningen delvis bedrivs i form av fjärr- eller distansundervisning. Beslutet har fattats för att fortsatt ge möjlighet för skolorna att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället genom att undvika trängsel. Beslutet har fattats av grund- och förskolenämndens ordförande.

Flexibel skolgång innebär att eleverna delvis får fjärr- och eller distansundervisning och delvis genom undervisning på plats i skolan. Till exempel förekommer varannandagsundervisning, undervisning förlagd till förmiddagen, eftermiddagen eller viss blockläsning. 

Varje rektor får, på delegation, besluta om i vilken grad distans och fjärrundervisningen ska bedrivas på respektive skola. Minst 50 procent ska bedrivas som närundervisning. Elevernas behov och förutsättningar skiljer sig åt och utgångsläget för deras lärande och utveckling nås bäst genom närundervisning, det vill säga undervisning i skolan. Därför görs bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra all undervisning på distans. Undervisning på plats i skolan, även till viss del, är viktigt för barn och ungas lärande och sociala sammanhang.

Rektorn på respektive skola beslutar om formerna för den flexibla undervisningen utifrån skolans förutsättningar och utmaningar att kunna undvika trängsel och smittspridning. Då skolornas behov ser olika ut ordnas den flexibla undervisningen på olika sätt. 

Rektorn gör även en bedömning av den enskilde elevens behov och förutsättningar för att undervisa på plats. Det kan innebära att en del elever, till exempel med särskilda stödbehov, som inte kan mötas på annat sätt än i skolmiljö får undervisning på plats. Samtliga elever kommer under distans- och fjärrundervisning erbjudas skolmåltider.

Beslutet om flexibel skolgång är fattat av ordföranden i grund- och förskolenämnden i Haninge kommun. Beslutet kan komma att ändras eller förlängas.

Vad är distans- respektive fjärrundervisning? 

Distansundervisning är undervisning på distans. Den kan ske digitalt men även med hjälp av böcker eller annat material. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument och chattar. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som sker digitalt i realtid.

Närundervisning är undervisning på plats i skolan. 

Här hittar du alla våra grundskolor 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 mars 2021