Öppet hus 2022 Söderbymalmsskolan

Fasaden på Söderbymalmsskolan. Fasaden på Söderbymalmsskolan. Foto: In3prenor

Välkommen att söka skolplats på Söderbymalmsskolan efter sommaren 2022!

Se vår presentationsfilm av de lärare som kommer att ta emot dig efter sommarlovet 2022 i årskurs 7!
Se filmen för 2022 här!


___________________________________________________________

Klicka här för att komma till skolvalet!


Hej, du som funderar på att söka en plats hos oss på Söderbymalmsskolan!

Söderbymalmsskolan är en trygg skola med fokus på kunskap. 96% av skolans elever känner sig trygga på skolan! Vi prioriterar studiero och elevinflytande och vi jobbar hårt för att du som elev ska få möjlighet att uppnå dina mål och drömmar i livet samt vara väl förberedd för vidare studier. Våra ledord för framgång grundar sig i ansvar, respekt, trygghet, inflytande och gemenskap - ARTIG.

Att du lär dig mycket är det viktigaste för oss. Lärarna på vår skola träffas varje vecka för att hela tiden utveckla sin undervisning. En stor andel av våra elever tycker att undervisningen är intressant och att det ger ökad kunskap.

På vår skola arbetar alla elever i sin egen Chromebook. Den digitala kommunikationen mellan dig som elev och skolans pedagoger sker i skolplattformen Google Workspace. Där hittar du dina skoluppgifter och får formativ feedback för att utvecklas vidare. Under ditt första år på Söderbymalmsskolan, i åk 7, kommer du att få en grundläggande IT-utbildning.

Vi vill också berätta att vi på Söderbymalmsskolan erbjuder dig:
·  Gratis frukost varje morgon
·  Studiehjälp på eftermiddagar
·  Lovskola
·  Externa föreläsare
·  SÖ-dagar (exempelvis kick-off vid skolstart och julmarknad)

Vi ser fram emot din ansökan!
Rektor Therese Gärde med personal
___________________________________________________________


Söderbymalmsskolans Trygghetsteam arbetar aktivt, snabbt och nära elever och mentorer.

Söderbymalmsskolans Trygghetsteam består av kuratorer, lärare och vår skolsköterska som arbetar förebyggande, bland annat utifrån skolans ledord ARTIG (Ansvar, Respekt, Trygghet, Inflytande och Gemenskap). Trygghetsteamet arbetar aktivt och relationsskapande genom att bland annat finnas för eleverna, och bland eleverna på rasterna. Trygghetsteamet arbetar även med att stärka relationen med våra elever i skolan och med tryggheten för våra elever runt hela skoldagen.

Förutom trygghetsteamet jobbar även mentorerna, elevhälsoteamet och övrig personal med relationsskapande och förebyggande arbeten på raster och på lektioner. Detta görs dels genom mentorsarbeten med stöttande samtal mellan mentor och elev samt genom samarbetsövningar med eleverna för att öka gemenskapen inom klasserna. Skolan har också “Söderbymalmsskolans dag” där aktiviteter genomförs för ökad gemenskap över årskurserna.

Ni är alltid välkomna att höra av er till Trygghetsteamet via mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar ni ovan, under fliken “Kontakta oss”.
__________________________________________________________

IKT på Söderbymalmsskolan

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Söderby-malmsskolan är en skola som satsar på digitaliseringen i skolan tidigt och fortsätter att utveckla arbetet genom skolans IKT grupp som består av sex lärare. Den pågående IT revolutionen ställer nya krav på digitalt kunnande hos medborgarna och därför är ett av våra främsta mål att utrusta och höja elevernas digitala kompetens. 

På Söderbymalmsskolan använder vi oss av två digitala skolplattformar, med egna specifika användningsområden - Schoolsoft och Google Workspace. 

Google Workspace
Söderbymalmsskolans lärare arbetar i Google workspacemiljön, främst via Google Classroom som plattform för arbetsuppgifter att göra, formativ feedback från pedagogerna, instruktioner och projekt tillsammans med eleverna. I Google Classroom lämnar eleverna in sina arbeten för formativ- och summativ bedömning. Elevens alla arbetsuppgifter samlas därmed på ett och samma ställe i elevernas datorer, lätt att hitta och finns alltid med eleven till lektionerna. 

Egen elevdator
Alla elever på Söderbymalmsskolan har en Chromebook under sina tre år hos oss. Datorn ska vara laddad och följa med till skolan varje dag. Alla våra elever använder sin personliga Chromebook för att söka ny kunskap, föra all dokumen-tation samt kommunicera med sina lärare kring sin kunskapsutveckling. 

Alla elever får i årskurs sju en grundutbildning inom IT, som lär eleven att använda de vanligaste applikationerna i Google Workspace där vi belyser hur eleven skapar olika slags dokument samt struktur i sparade dokument, god nätetik samt digital källkritik. Samtliga elever har tillgång till en rad andra tjänster som ska hjälpa och underlätta kunskapsinhämtningen, tjänster såsom Inläsningstjänst, Studi, talsyntes i till exempel Appwriter m.fl.
___________________________________________________________

Elevråd

På skolan har vi ett mycket väl fungerande elevråd med två lärare och 1-2 elevrådsrepresentanter från samtliga klasser. Elevrådet är uppdelat i olika utskott som på ett effektivt sätt driver frågor och löser olika situationer på bästa sätt. Som exempel medverkar elevrådet vid utsmyckning av våra nya lokaler och utbudet i vår cafeteria.

Elevskyddsombud utbildas via Haninge kommun och deltar i arbetsmiljöarbetet på vår skola.

___________________________________________________________

Söderbymalmsskolans elevcafé

På Söderbymalmsskolan har vi ett elevcafé som drivs av vår skolvärd Olivia, caféet bidrar till trygghet och god social kontakt med och mellan elever. Caféet ligger på entréplan och är en del av en större lokalyta med flera sittplatser. Som elev är du välkommen att vistas i vårt café innan och efter skoldagen samt mellan lektionerna. Vi har ett lättsam utbud där målet är att minska socker-intaget våra elever möts av dagligen.

Utöver försäljningen sköts utlåning av olika spel och aktivitetsredskap via elevcaféet. Du kan även låna redskap såsom fotbollar och pingisrack för aktiveras på vår skolgård. Under läsårets gång får eleverna ta del av olika aktiviteter och händelser såsom tävlingar med möjligheten att vinna små priser eller få ta del av ny kunskap kring ett aktuellt ämne. 

Genom caféet får du som elev en plattform att göra det mesta av dina raster. Du kan använda ytan till att lära känna elever och personal, rita och utforska din kreativa sida.

 

Senast uppdaterad: 3 februari 2022