Vinnare av pedagogiska priset 2019

Vi på Söderbymalmsskolan är oerhört stolta över våra två välförtjänta vinnare av årets pedagogiska pris 2019, utdelat i Haninge kommun!!

Juryns motivering - Jenny Eriksson, skicklig pedagog 2019

Jenny är den bästa mentorn. Hon hjälper sina elever genom att stötta, guida, peppa och att ge råd. Hon är lugn och respektfull i sin kommunikation med föräldrar och hon är rakt igenom en duktig pedagog. Jag önskar att alla mina barn hade haft henne som mentor.

 • Fokuserar på kunskapsuppdraget
 • Tror på alla elevers förmåga att klara kunskapsmålen
 • Skapar optimalt klimat för lärande
 • Har full koll på elevens lärande
 • Har respekt för eleven och passion för uppdraget
 • Utmanar och är engagerande

Juryns motivering - Therese Gärde, skicklig pedagogisk ledning och utveckling

Med ett tydligt och mycket engagerat ledarskap sätter hon skolans kunskapsuppdrag främst. Elevernas lärande och utveckling är alltid i centrum. På hennes skola är inga utmaningar ett problem. Med lösningsfokus och en oändlig dos av kreativitet blir utfallet av hennes systematiska kvalitetsarbete till reellt förbättrade elevresultat, där varje enskild elev möts. Med tydlighet om var skolan ska tillsammans med dialog, närhet och goda relationer motiverar hon lärare och elever att komma längre i sin utveckling.

 • Har fokus på förskolans/skolans kunskapsuppdrag
 • Tror på alla elevers förmåga att klara målen
 • Tillägnar sig kunskap om och följer upp pedagogernas/lärarnas undervisning
 • Tar ansvar för att förskolans/skolans resultat utvärderas regelbundet och använder dessa för att nå de nationella målen
 • Utvärderar och omprövar regelbundet de särskilda stödinsatser som ges
 • Arbetar för att såväl utbildning som betygssättning är likvärdig på skolan

Kontakt för den här sidan: soderbymalmsskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 september 2019