Kontakta oss

Foto: Mostphotos

Här hittar du kontaktuppgifter till Söderbymalmsskolan via menyn samt information om sjuk- och frånvaroanmälan.

Kontakt PEDAGOGER

Du som har barn på Söderbymalmsskolan och vill komma i kontakt med våra pedagoger eller annan personal, kontakta gärna dem via vår skolplattform Schoolsoft.

Schoolsoft - login krävs

Du som inte har barn på skolan kontakta gärna vår skolexpedition.

Sjukanmälan

Det är viktigt att du som förälder anmäler då ditt barn är sjukt och inte kommer till skolan. Oanmäld frånvaro registreras som ogiltig och står med på elevernas betyg.

Sjukanmäl ditt barn snarast, senast klockan 08.00 i Schoolsoft via dator. Ditt barns lärare ser sjukanmälan direkt vid närvarokontroll på lektion. Om sjukanmälan inte skulle fungera, mejla ditt barns mentor och undervisande lärare via vår skolplattform Schoolsoft. Kontakta snarast skolans expedition, Mia Djurhed, för att få ditt Schoolsoft login att fungera igen.

mia.djurhed@haninge.se

Sjuk- och frånvaroanmälan (Schoolsoft - login krävs)

Ansökan om ledighet

Fyll i ledighetsansökan som lämnas till ditt barns mentor. Fylls i, i god tid, 14 dagar innan ansökans första lediga dag.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021