Vår skola

Fasaden på Söderbymalmsskolan. Fasaden på Söderbymalmsskolan. Foto: In3prenor

Söderbymalmsskolan är en kommunal högstadieskola där eleverna har sin egen Chromebook för sina arbetsuppgifter och där de kommunicerar med sina lärare via Google Workspace och Schoolsoft. Söderbymalmsskolan prioriterar trygghet, studiero och inflytande för eleven. Vi jobbar hårt för varje elevs möjlighet att uppnå sina mål och drömmar i livet.

Söderbymalmsskolan är belägen centralt i Haninge med goda kommunikationer. Vi är en kommunal högstadieskola, årskurserna 7-9, indelad i arbetslag årskursvis. Alla elever arbetar i sin egen Chromebook och våra pedagoger kommunicerar via skolplattformen Google Workspace med eleverna. Där får eleverna sina arbetsuppgifter och sin formativa feedback från sina lärare. Sina betyg och summativ bedömning får de i vår andra skolplattform, Schoolsoft. Där registreras också närvaro/frånvaro i skolan. Eleverna går igenom obligatorisk IT-undervisning under sitt första år (åk7) på Söderbymalmsskolan.

På Söderbymalmsskolan arbetar vi för att alla elever ska få mycket goda möjligheter att uppnå sina mål och drömmar i livet. Våra ledord för framgång grundar sig i ansvar, respekt, trygghet, inflytande och gemenskap - ARTIG. All personal har fokus på dessa ledord så att alla elever får en lärorik och utvecklande tid på vår skola.  

På Söderbymalmsskolan arbetar vi medvetet med att utveckla och förbereda eleverna för gymnasiet, framtiden och högre studier. Pedagogerna på skolan arbetar nära våra speciallärare och specialpedagoger för elevens bästa.

Vi har förberedelseklass där vi tar emot nyanlända elever på högstadiet. På vår skola har vi även en Lärstudio.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022