Trygghet och hälsa

Foto: Mostphotos

På Söderbymalmsskolan stöttar vi våra elever till ett gott studieresultat via ett starkt stöd i form av Extra stöd, Elevhälsoteam och Trygghetsteam. Vi arbetar hårt för att varje elev ska känna trygghet, ha studiero och känna att de har inflytande över sin skoltid.

För ett gott studieresultat behöver elever känna trygghet, ha studiero och känna att de har inflytande över, och kan påverka sin tid i skolan. Det är viktigt för oss på Söderbymalmsskolan att våra elever känner sig trygga för att kunna nå fina kunskapsresultat. Vårt elevhälsoteam kopplas snabbt in om det skulle behövas. Vi följer utarbetade handlingsplaner för eventuella situationer som kan uppstå. På skolan finns ett nära samarbete mellan skolledning, elevhälsoteam, trygghetsteam, skolsköterska och kurator. 

Senast uppdaterad: 15 juni 2021