Särskilda behov och extra stöd

Foto: Mostphotos

Elevernas kunskapsutveckling följs oerhört noggrant av personal på skolan och stödinsatser sätts in där de behövs och gör verkan. Skolans elevhälsoteam kopplas in direkt om så skulle behövas.

På Söderbymalmsskolan arbetar vi systematiskt med varje elev och elevens rätt till kunskap. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven får eleven stöd i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Om eleven har fortsatt svårt att nå kunskapskraven trots extra anpassningar, meddelas skolans elevhälsoteam, EHT. 

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och består av rektor, biträdande rektor, kurator, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, Studie- och yrkesvägledare och trygghetsansvarig.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022