Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

På Söderbymalmsskolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, kurator, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (SYV) och trygghetsansvarig.

Söderbymalmsskolans elevhälsoteam träffas regelbundet och följer upp att alla elevfrämjande insatser ger resultat och förbättrar skolsituationen.

Kurator

Söderbymalmsskolan har kuratorer. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam som i sig också arbetar förebyggande och stödjande för en positiv utveckling hos eleverna. Skolkuratorn finns till för elever som behöver tala med någon utomstående kring situationer som kan uppstå i livet. Som exempel kan nämnas problem med studierna, relationer samt egna tankar och funderingar kring livet i stort. Det finns inga begränsningar. 

I stort är skolkuratorns uppgift att bidraga till att elever mår så bra som möjligt och på så sätt får en lyckad skoltid. Det kan vara bra att veta att kuratorn har tystnadsplikt.  

Senast uppdaterad: 15 juni 2021