Om Söderbymalmsskolan

Fasaden på Söderbymalmsskolan. Fasaden på Söderbymalmsskolan. Foto: In3prenor

Söderbymalmsskolan är en högstadieskola där vi arbetar i årskursarbetslag med eleven i centrum, mot framtida yrkesval.

Söderbymalmsskolan är en kommunal 7-9 grundskola, centralt belägen i Haninge. Skolan är en 1:1-skola, vilket innebär att alla elever arbetar i egen Chromebook. Pedagogerna arbetar i Google Workshop-miljön, främst via Google Classroom som plattform för arbetsuppgifter, formativ feedback och projekt med eleverna. Vår skriftliga kommunikation med föräldrar/elev, resultatrapportering och närvarorapportering sköter vi via vår skolplattform Schoolsoft. 

På Söderbymalmsskolan arbetar vi för att alla elever ska få mycket goda möjligheter att uppnå sina mål och drömmar i livet. Våra ledord för framgång grundar sig i ansvar, respekt, trygghet, inflytande och gemenskap - ARTIG. All personal har fokus på dessa ledord så att alla elever får en lärorik och utvecklande tid på vår skola.  

På Söderbymalmsskolan utvecklar och förbereder vi medvetet eleverna för fortsatta studier på gymnasiet, högre studier och framtiden. Vi arbetar medvetet med att höja våra elevers IT-kunskaper för framtida yrkesval. Pedagogerna på skolan arbetar nära våra speciallärare och specialpedagoger för elevens bästa.

Grunden till nästan alla studier är läsning, därför har Söderbymalmsskolan utökat timplanen i svenska för att ge mer tid till läsning och för att utveckla läsförståelse. Skolan har ett eget skolbibliotek som har generösa öppettider varje dag med egen bibliotekarie. I biblioteket kan eleverna även få hjälp med sina läxor alla dagar i veckan.

Inom Söderbymalmsskolan har vi flera olika enheter

Här huserar: Grundskola i årskurserna 7-9, Kommungemensam lärstudio i årskurserna 7-9 samt förberedelseklasser.

Läs mer om lärstudion

Skolan har ett elevhälsoteam som består av skolledning, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, Yrkes- och studievägledare och kurator. Elevhälsoteamet samarbetar med skolläkare och skolpsykolog.

Läsåret 21/22 går drygt 470 elever i årskurserna 7-9, i de olika enheterna, på skolan. På Söderbymalmsskolan arbetar cirka 70 personal i arbetslag som är uppdelade årskursvis.

Vårt mål är att våra eleverna ska komma väl förberedda till gymnasiet, med goda ämneskunskaper, goda IT-kunskaper, god studieteknik och en hög social kompetens för framtida yrkesval.

Citat

"På Söderbymalmsskolan får jag en utbildning som ger mig en framtid. Jag tycker om miljön och att jag fått nya vänner." Elev på skolan

"Jag gillar Söderbymalmsskolan för den hjälp jag fått i skolan och de nya kompisar jag lärt känna." Elev på skolan

"Fantastiska elever och kollegor gör Söderbymalmsskolan till en dynamisk arbetsplats där man trivs, utmanas och utvecklas i sin egen yrkesroll." Lärare på skolan

"Att få utvecklas tillsammans med våra elever och se att de lyckas i skolan är en obeskrivlig glädje - varje gång." Lärare på skolan

Senast uppdaterad: 8 februari 2022