Studie- och yrkesvägledning

Söderbymalmsskolans Studie- och yrkesvägledare heter Pia Ulfvin.

En av skolans viktigaste uppgifter är att förbereda eleverna för inträdet i arbetslivet och öka beredskapen inför framtida studie- och yrkesval.

Genom vägledning, information och andra aktiviteter ska Studie- och yrkesvägledningen löpa som en röd tråd från förskoleklass till gymnasiet.

Som elev eller vårdnadshavare kan du vända dig till SYV med frågor som rör framtiden vad gäller studie- och yrkesval. 

Senast uppdaterad: 15 juni 2021