Kontakt skolledning

Kontaktuppgifter till skolledningen.

Rektor                         
Therese Gärde
08-606 77 06
therese.garde@haninge.se

Biträdande rektor
Elisabeth Hanze
08-606 88 70      
elisabeth.hanze@haninge.se

Biträdande rektor/Intendent
Jenny Lundberg
08-606 78 42
jenny.lundberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021