Söderbymalmsskolan är en VFU-skola!

VFU-skola: Särskilt utvald skola för Stockholm universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Söderbymalmsskolan utbildar lärarstudenter.

På Söderbymalmsskolan tar vi emot lärarstudenter som ska ut och prova sina vingar, prova det som lärts in på universiteten och träna detsamma i den dagliga verksamheten i skolan. Vi har utbildade handledare, pedagoger, som står redo att stötta, hjälpa och utveckla kunskaperna hos de studenter som kommer till oss från olika lärosäten.

Genom att ta emot lärarstudenter, bidrar det till att höja kvalitén på vår egen undervisning. Det ger oss pedagoger tillfälle att ställa oss själva frågan “vad och hur vi gör”, “vad vi använder för genomtänkt pedagogik”, och “hur vi använder olika metoder i vår undervisning”. Vi förmedlar vår kunskap utifrån vår verksamhet till de studenter vi med glädje tar emot från de olika lärosätena.

Söderbymalmsskolan har sedan många år tagit emot studenter från lärarutbildningarna på Stockholms Universitet. Sedan ett år tillbaka har vi ett avtal om samarbete med Stockholms Universitet, från vilka vi tar emot lärarstudenter. Till avtalet med Stockholms Universitet har även åtta andra lärosäten knutits, vilka också kan skicka lärarstudenter till vår skola. Vi välkomnar gärna samarbeten med fler lärosäten i framtiden. 

Senast uppdaterad: 15 juni 2021