Stödja mitt barn i skolan

Foto: Olof Holdar

Som förälder är det bra att vara insatt i vilka prov och läxor ditt barn står inför och hjälpa till att förhöra och kontrollera kunskaper. Ställ även frågor till ditt barn om hur det varit i skolan. Samarbeta med personal i skolan.

Detta kan du som vårdnadshavare göra för att stödja ditt barns skolgång

  • Fråga ofta vad ditt barn har lärt sig i skolan
  • Meddela ditt barns mentor eller ämneslärare i varje ämne om du upplever att ditt barn har svårt att hitta lärarens dokumentation för läxor, prov med mera
  • Uppmuntra ditt barn att gå på studiestöd om ditt barn behöver hjälp med läxor eller med att träna inför prov. Studiestöd erbjuds på skolan varje dag.
  • Följ ditt barns utveckling i Schoolsoft
  • Kom till de möten som skolan erbjuder
  • Ring och rådfråga skolsköterska, kurator eller studie- och yrkesvägledare, SYV, om du är bekymrad över något specifikt rörande ditt barns skolsituation.

Senast uppdaterad: 17 januari 2020